Treningsdagbok for svømming

Denne treningsdagboka har jeg laget i Excel. Over årene har jeg lagt til mer. Du kan skrive inn dagens program og får sum av intensitet fordelt på svømmearter. Det gir grunnlag for mye statistikk og er tidsbesparende. Jeg vil tro den er mer tilpasset svømming enn olympiatoppen sin treningsdagbok. Men dette har vært et hobbyprosjekt over mange år og brukergrensersnittet er nok ikke like polert.

Det er mulighet til å legge inn resulat av en T-30 test og få automatisk ut sonene basert på dette, pers i ulike øvelser, meter, timer og økter over flere år osv.

Hvis du er interessert i å bruke dette så er det bare å ta kontakt.

Her er noen av funksjonene:

Oversikt dager nedover.

Her er det mulighet for å skrive inn programmer for uka. Sonene og svømmearter dras ut automatisk:


Meterne for ulike soner or svømmearter er her dratt ut. F.eks. cr i1, cr i2 osv. og cr a (arm) i1, cr a i2 osv.:
Dette gir grunnlag for detaljert statistikk.

Utførte verdier. Også mulighet for å lage årsplan osv.

Artikkelserie: crawlsvømming, et overblikk

Disse artiklene er ment for å gi et overblikk i teknikk, hvis du vil gå i dybden anbefales det å leie bøker eller filmer (se nederst). Personlig synes jeg det er best å se på video enn å lese om dette området, eller få hjelp av en som er vant til å se teknikk.

Overblikk: Crawlsvømming er den raskeste svømmearten vi vet om i dag. Svømmeren ligger flatt i vannet mens armene vekselvis sørger for mesteparten av fremdriften. Armtaket kan forenklet forklares som en S. Bena hjelper å stabilisere resten av kroppen samtidig som det gir fremdrift. Overkroppen og bena holdes på en linje og roterer rundt sin egen akse. Dette kalles linja. Hodet ser ned mot bunnen hele tiden, bortsett ved pusting. Noen foretrekker å ha hodet litt opp. Brystet (lungene) presses ned hele tiden for å gi oppdrift.

Beskrivelse: Høyre arm er strukket ut nær overflaten omtrent i skulderbredde. Kroppen er rotert omtrent 23 grader på siden og ligger nær overflaten. Den venstre hånden er i ferd med å trekkes ut av vannet ved hoften. Hodet ser ned mot bunnen og er i forlengelse av resten av kroppen. Hvis det skal pustes under syklusen kan hodet begynne å rotere til siden her.

Den høyre armen bøyes/roteres nedover slik at overarmen og håndflaten blir klar for å ”ta tak” i vannet, overarmen og underarmen står da omtrent 45 grader i forhold til hverandre. Denne bevegelsen kan forklares som øvre delen av S’n. Albuen skal være høyt oppe. I denne bevegelsen skal det ikke utøves noe særlig kraft mot vannet, fordi dette vil dytte vann nedover, som gjør at du svømmer tregere. Venstre arm har beveget seg framover med albuen over hånden, hånden nær vannoverflaten med tommelen først.

Høyre arm er nå klar for å gi framdrift og føres bakover og avsluttes ved hoften, albuen skal være høy hele veien. Denne delen av armtaket kan forklares som nedre halvdel av en S. Hvor langt ut eller inn armen sveiper er et spørsmål om personlig stil, så lenge det ikke forstyrrer kroppens balanse. Hodet roteres tilbake, under armtaket roteres kroppen til andre siden og venstre arm føres ned i vannet.


For mer informasjon:

- Swimming fastest, Maglischo (omfattende og god, men tung)
- Championship swimming, Sweetenham (teknikk forklart på en enkel måte med nøkkelpunkter, mange gode driller med progresjon, litt lite illustrert)
- Breakthrough swimming, Cecil M. Colwin (crawlsvømming forklart detaljert)
- Svømmetrening, Madsen & Faveri (har ikke lest teknikk delen av denne boka inngående, men denne er på norsk)
- Svømmeteknikk de 4 svømmeartene, DVD av NSF (gir video av alle svømmeartene med norske kommentarer.)
- Besøk swim.ee for videoer.


Hvis du har synspunkter eller spørsmål legg gjerne inn en kommentar.